Politica de confidentialitate

S.C. Cherry S.R.L. cunoaște importanta datelor dumneavoastra și se angajeaza sa protejeze confidentialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi sa va furnizam într-o maniera integrata și practica informatiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului https://www.cherrysrl.ro, clienti, potentiali clienti, consumatori, potentiali consumatori, angajati, foști angajati) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Aceasta Politica are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesarii website-ului https://www.cherrysrl.ro, dispozitive de tip smartphone, tableta. În cazul în care nu sunteti de acord cu termenii și conditiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protectiei datelor cu caracter personal dar și în documentele Conditiile Generale, Politica de Confidentialitate din punct de vedere al informatiilor confidentiale, drepturi de autor, etc.), va rugam sa nu utilizati site-ul https://www.cherrysrl.ro

Conform cerintelor Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 al U.E. denumit în continuare “Regulament” pentru protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, S.C. Cherry S.R.L. administreaza în conditii de siguranta și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, în contextul vizitarii site-ului și achizitionarii produselor și serviciilor S.C. Cherry S.R.L.

Prin continuarea utilizarii site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteti de acord cu aceasta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal:

Avand in vedere Regulamentul General privind Protectia Datelor” sau „GDPR” , Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 (4.5.2016) şi aplicabil de la 25 mai 2018, va transmitem acest document pentru a va detalia cand si de ce anume va prelucram datele dumneavoastra personale, cum le folosim, conditiile in care le putem divulga altora si cum le stocam in conditii de siguranta.

1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI ROLUL PARTILOR

În contextul încheierii și executarii Contractului, Partile vor prelucra o serie de date cu caracter personal, respectiv: datele cu caracter personal ale persoanelor de contact ale Clientului dezvaluite de Client catre S.C. Cherry S.R.L. si datele cu caracter personal ale persoanelor de contact ale S.C. Cherry S.R.L. dezvaluite Clientului;

1.1 Care sunt datele cu caracter personal?

Orice informatie prin care o persoana fizica devine identificabila, cum ar fi: un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, unul sau mai multe elemente specifice identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale etc.

1.2 Ce inseamna prelucrarea de date cu caracter personal?

Orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea prin transmitere (inclusiv catre terti), diseminare sau punere la dispozitie in orice alt mod, alaturarea/alinierea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea

1.3 Care sunt riscurile generate de o prelucrare necorespunzatoare si neconforma cu prevederile legale nationale si europene

Riscul la care Regulamentul (UE) 2016/679 si Legea nr. 677/200, cu modificarile şi completarile ulterioare se refera este definit astfel: ,,Riscul [..] poate fi rezultatul unei prelucrari a datelor cu caracter personal care ar putea genera prejudicii de natura fizica, materiala sau morala, în special în cazurile în care: prelucrarea poate conduce la discriminare, furt sau frauda a identitatii, pierdere financiara, compromiterea reputatiei, pierderea confidentialitatii datelor cu caracter personal protejate prin secret profesional, inversarea neautorizata a pseudonimizarii sau la orice alt dezavantaj semnificativ de natura economica sau sociala,,( Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date)

1.4 Va prelucram date cu caracter personal în scopuri determinate

Va prelucram datele cu caracter personal în vederea executarii contractului cu entitatea juridica sau persoana fizica, în numele careia actionati (care include și interactiunile anterioare semnarii acestuia) și pentru îndeplinirea obligatiilor noastre în calitate de parte contractanta.

Deasemenea va putem transmite oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing prin e-mail, fara alte obligatii sau plati din partea niciunei parti sau cu acordul dumneavoastra sa beneficiati de organizarea de concursuri si campanii publicitare cu premii.

În plus, va prelucram datele cu caracter personal în vederea satisfacerii unor interese legitime, cum ar fi:

 • prevenirea, detectarea precum și analizarea și gestionarea riscurilor comerciale;
 • în legatura cu orice pretentie, actiune sau procedura (inclusiv, dar fara a ne limita la, redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentatiei necesare încheierii unei tranzactii, obtinerea de consultanta juridica și facilitarea solutionarii litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor și obligatiilor noastre contractuale și legale;
 • cooperarea cu autoritatile și institutiile publice;
 • efectuarea de statistici interne, cu scopul de a imbunatati activitatea companiei si a oferi oferte cat mai coerente si personalizate;

Vom prelucra datele cu caracter personal pe perioada existentei contului persoanei vizate si pe perioada garantiei produselor achizitionate, iar ulterior stergerii contului persoanei vizate, societatea va transforma datele cu caracter personal in date anonime si le va prelucra in scopuri statistice interne, pe durata existentei societatii.

1.5 Cine mai poate prelucra date cu caracter personal in numele nostru?

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

Societatea noastra poate imputernici firmele de curierat sa prelucreze astfel de date pentru livrarea produselor, in acelasi timp in procesul de colectare si prelucrare a datelor cu caracter personal mai sunt implicati si angajatii nostri.

De asemenea, societatea poate furniza datele cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata Bunurilor si Serviciilor noastre, asiguratori.

Informatiile dumneavoastra, respectiv datele cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

În prelucrarea datelor cu caracter personal conform Contractului, Partile se angajeaza sa respecte toate obligatiile aplicabile acestora în calitate de operatori de date cu caracter personal conform legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal inclusiv, dar fara limitare, conform prevederilor GDPR:

2.1. Se prelucreaza datele cu caracter personal ale Persoanelor de Contact ale Clientului în scopul încheierii și executarii Contractului, precum și în scopul transmiterii de comunicari Persoanelor de Contact ale Clientului, inclusiv comunicari comerciale din partea S.C. Cherry S.R.L. sau a partenerilor;

2.2. Se conformeaza obligatiilor ce-i revin în calitate de operator în ceea ce privește încalcarea securitatii datelor cu caracter personal și totodata, informeaza Clientul cu privire la orice astfel de încalcare a securitatii datelor cu caracter personal fara întârziere nejustificata.

2.3. Desemneaza un responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, care poate fi contactat de catre Client, pentru aspecte legate de protectia datelor cu caracter personal la urmatoarea adresa de e-mail office@cherrysrl.ro;

2.4. Prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanelor de contact ale Clientului pentru scopul încheierii și executarii Contractului, asigurându-se astfel ca respecta cerintele legislatiei prin utilizarea unui temei adecvat al prelucrarii datelor și asigurarea informarii adecvate a S.C. Cherry S.R.L., conform acestui document;

2.5. In calitate de operator de date cu caracter personal, este responsabil de implementarea unor masuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea și confidentialitatea datelor cu caracter personal, tuturor clientiilor care furnizeaza date cu caracter personal cat si persoanelor de contact ale S.C. Cherry S.R.L., mentionate in contract sau in alte documente.

2.6. În cazul în care este obligat conform legislatiei aplicabile, desemneaza un responsabil cu protectia datelor cu caracter personal și comunica datele de contact la care acesta poate fi contactat de catre S.C. Cherry S.R.L. pentru aspecte legate de protectia datelor cu caracter personal;

Cu exceptia cazului în care legea prevede altfel, aveti urmatoarele drepturi:
 1. Dreptul de acces, respectiv dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informatii despre modul de prelucrare;
 2. Dreptul la rectificare, care se refera la corectarea, fara întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
 3. Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adica dreptul de va șterge fara întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii sau sa va opuneti, care se aplica în cazul în care dumneavoastra contestati exactitatea datelor cu caracter personal, prelucrarea este ilegala.
 5. Dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastra de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ati furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 6. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) la adresa poștala b-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, 010336 București sau la adresa de e- mail anspdcp@dataprotection.ro ;
 7. Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dumneavoastra personale;
 8. Dreptul de opozitie – puteti sa va opuneti, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;
 9. Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, il puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

Cu exceptia dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitari scrise la sediul S.C. Cherry S.R.L., Str. Andrei Saguna Nr.122, Arad, Cod 310076;

MASURI DE CONFIDENTIALITATE PENTRU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.1. Ne asiguram ca drepturile persoanelor vizate legate de prelucrarea datelor personale detinute de noi sunt respectate și ca oferim mijloacele necesare pentru a le permite sa își exercite drepturile.

3.2. Oferirea de informatii persoanelor vizate – oferim persoanelor vizate informatii clare și ușor accesibile cu privire la operatorul de date și prelucrarea datelor lor personale.

3.3. Asigurarea unui mecanism pentru modificarea sau retragerea consimtamântului – oferim un mecanism pentru ca persoanele vizate sa modifice sau sa-și retraga consimtamântul.

3.4. Asigurarea unui mecanism pentru a se opune prelucrarii – oferim un mecanism care permite persoanelor vizate sa se opuna prelucrarii datelor lor personale.

3.5. Împartașirea exercitarii drepturilor de principiu cu privire la datele cu caracter personal - luam masuri rezonabile pentru a informa tertii cu care au fost împartașite datele cu caracter personal, despre orice modificare, retragere sau obiectii care rezulta din exercitarea drepturilor persoanelor vizate.

3.6. Rectificarea sau ștergerea – implementam un mecanism pentru a facilita exercitarea drepturilor persoanelor vizate sa acceseze, sa corecteze și/sau sa ștearga datele lor cu caracter personal.

3.7. Oferirea unor copii a datelor cu caracter personal prelucrate – putem oferi o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, supusa politicii de retinere și ștergere, atunci când se solicita de catre un responsabil cu datele cu caracter personal.

3.8. Limitarea colectarii – limitam colectarea datelor personale la minimul relevant, proportional și necesar pentru scopurile identificate.

3.9. Limitarea prelucrarii – limitam prelucrarea datelor cu caracter personal la ceea ce este adecvat, relevant și necesar pentru scopurile identificate.

3.10. Retinerea – nu retinem date cu caracter personal mai mult decât este necesar în scopul pentru care s-au prelucrat datele cu caracter personal.

3.11. Eliminarea – se va face in conditii de siguranta si pentru a evita si preveni alte riscuri.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

Deasemenea societatea garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic, declara ca sunt protejate bazele de date inclusiv prin criptare electronica, au fost incheiate protocoale de colaborare cu societatile informatice care gestioneaza pagina noastra de web, s-au prevazut specificatii de securizare a datelor in contractele de colaborare precum si in procedurile interne si exista prevederi de confidentialitate in contractele angajatilor nostri.

Despre noi

Compania noastra a fost infiintata in anul 1994 si este situata in Arad, judetul Arad.

Cu un efectiv de 10 angajati, Cherry S.R.L. produce o gama larga de: produse pentru tehnica parasolara (rulouri, jaluzele, rolete, plase de tantari), usi garaj, automatizari pentru usi de garaj si pentru porti de acces. Produsele si serviciile noastre au ca piata principala de desfacere Romania.

Vezi mai multe

Adresa

Cherry Srl
Str. Andrei Saguna, Nr. 122
Arad, Cod 310076
Telefon: (004) 0257 214 494
Fax: (004) 0257 281 590
Mobil: (004) 0723 507 167

Newsletter